Lage beslissingswegwijzer langs de autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Omleiding, Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel een dagrecreatiecentrum, objecten en stadroutenummers Voorsorteren op niet-autosnelwegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknamen (in verkeersgebieden)
  
Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen