Parkeerverbod Verbod stil te staan Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen Parkeergelegenheid
Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen Invalidenparkeerplaats Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie die op het bord is aangegeven, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders Parkeerschijf-zone Einde parkeerschijf-zone Parkeergelegenheid voor openbaarvervoerreizigers bij een Parkeer en Reis halte
  
Parkeergelegenheid ten behoefte van carpoolers