Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij,- trekdieren of vee Eenrichtingsweg Eenrichtingsweg
Inrijden toegestaan Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen Gesloten voor vrachtauto's Gesloten voor motor- voertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen Gesloten voor motorfietsen Gesloten voor alle motorvoertuigen
Gesloten voor bromfietsen en invalidenvoertuigen met in werking zijnde motor Gesloten voor fietsen en invalidenvoertuigen zonder motor Gesloten voor fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen Gesloten voor voetgangers
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
 
Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen